Industribyggnad
Snickerilokal
Höghallen
Höghallen
Snickerilokal
Kallförråd
Fastighetskarta