Industribyggnad
Höghallen
Snickerilokal
Fastighetskarta
Snickerilokal
Höghallen
Kallförråd