Verkstads/lagerlokaler
Verkstadslokalen
Pentry
Värmefläkt
Byggnad 1, kallager samt vidbyggt kallager som brukas av säljaren
Baksidan av byggnad 2
Värmepump till byggnad 2
Fastighetskarta
Byggnad 1, verkstadslokalen
Wc/handfat samt värmepump
Kontor
Kallager som brukas av säljaren
Byggnad med vidbyggt skärmtak
Kallförråd