Finnvägen 6
Huvudbyggnaden
Matsal
Rum
Mindre rum med trägolv
Dusch
Rum
Kök
Rum
Dusch
Rum
Trapp till övervåning
Hall övervåning
WC
Sal
Hall
Rum
Dusch/bad
Hallen på övre plan
Dusch
Flygelbyggnad
Flygel fd magasin
Garage/förråd
Huvudbyggnad samt flygel
Hall med trapp
Öppen spis matsal
Rum med trägolv
Rum
WC
Kök
Utrymme kök
WC
Rum
Rum
Hall övervåning
Rum
Sal
Rum
Rum
Dusch
WC/Dusch
Kök
WC
Flygel fd magasin
Magasin/ festlokal
Fastighetskarta