Bostadshuset
Kök
Matplats vid fönstret
Rum 1 med skjutdörr till rum 2
Rum 2
Wc/handfat
Sovrum 1
Wc/dusch
Mindre rum/kontor
Tvättstuga med snickarbänk mm
Garage
Farstukvist
Fastighetskarta
Hall, trapp till övervåningen
Kök
Kök
Rum 1, dörr till köket
Rum 2
Hall på övervåningen, dörr till balkong
Sovrum 2
Wc/dusch
Värmepanna i källaren
Ackumulatortankar
Garage
Bostadshuset