Stranden
Torpet
Utsikt över sjön
Avstyckning alternativ 1
Torpet
Torpet
Utsikt över sjön
Läget vid sjön
Terrängkarta