Stranden
Torpet
Utsikt över sjön
Avstyckning alternativ 1
Terrängkarta
Torpet
Torpet
Utsikt över sjön
Läget vid sjön
Avstycknings alternativ 2