Stranden
Läget vid sjön
Utsikt över sjön
Avstycknings alternativ 2
Torpet
Utsikt över sjön
Avstyckning alternativ 1
Terrängkarta