Välkommen till Kristtjärnsvägen!
Köket
Vardagsrum
Badrum
Sovrum
Fd kök
Huset
Uthus samt trädgården
Lekstuga
Fastighetskarta
Huset
Kök
Rum
Hall övervåning
Fd kök
Rum
Uthus
Uthus
Bevattningsbrunnen
Badplats på cykelavstånd