Fastigheten
Bostadshus, gäststuga och uthus
Sett från sjön
Köket
Gäststugan och uthus
Utsikt från gäststugan fönster
Bastun vid sjön
Vedeldad bastu
Relax vid bastun
Avstyckningskarta
Vägkarta 1
Vägkarta 3
Entren till fastigheten
Köket
Vardagsrummet med spisinsats
Sovrummet i gäststugan
Utsikt från altanen
Utsikt från bastun
Vedeldad bastu med varmvattenberedare
Brygga och utsikt från bastun
Fastighetskarta
Vägkarta 2