Stugan
Stugan
Tomt och förrådsbyggnad
Fastighetskarta
Badplatsen
Fin badplats i närheten
Stugan, baksida
Fastighetskarta
Badplatsen