Stugan
Tomt och förrådsbyggnad
Fastighetskarta
Badplatsen
Stugan, baksida
Fin badplats i närheten
Fastighetskarta
Badplatsen