Stugan
Tomt och förrådsbyggnad
Fastighetskarta
Stugan, baksida
Fastighetskarta