Bostadshuset
Kök
Utsikt från köket
Rum
Sovrummet på övervåningen
Bostadshuset
Flygelbyggnd
Rum i flygelbyggnaden
Bostadshus och flygel
Timrat magasin och timrad loge
Magasin och loge
Vattenbrunnen
Omgivningen
Vandringsleder
Information om slåtterängarna i omgivningen
Fastighetskarta
Utsikt
Gårdsbild
Köket
Kök
Rum
Utsikt från rummet
Inredningsbar vind
Bostadshuset
Kök i flygelbyggnaden
Vind i flygelbyggnaden
Ladugård, loge
Magasin
Utsikt
Slåtterängar
Naturreservatet omgärdar fastigheten
Fastighetskarta