Bostadhuset
Skomakartjärnen
Bostadhuset har mycket stora renoveringsbehov
Ängs- och skogsmark
Lövskog i sluttning mot Skomakartjärnen
Terrängkarta
Skomakartjärnen i vilken fastigheten har del i
Redskapsbod (stort renoveringsbehov)
Fd uthus
Lövskog
Fastighetskarta