Gårdsbild
Gårdsbild
Mangårdsbyggnad
Kök
Vardagsrum
Inglasad veranda
Sovrum
Möblerbar hall
Förråd/ fd hönshus
Vagnsilder
Ladugård samt förråd
Ängar intill brukningscentrum
Flygbild
Flygbild
Blomsteräng
Uterum samt gårdspump
Torpet
Vardagsrum i torpet
Kök
Titthål i väggen
Titthål
Sovrum på loftet
Mulltoa samt utedusch
Bäcken
Bäcken
Laserscanning av skogen
Fastighetskarta
Terrängkarta
Mangårrdsbyggnad
Mangårdsbyggnad
Infarten till gården
Kök
Hall med trappuppgång
Sovrum
Badrum
Förråd med jordkällare
Förråd
Ladugård samt förråd
Ängar intill brukningscentrum
Vägen till torpet
Flygbild
Pumphus
Gårdsbild vid torpet
Torpet
Torpet
Bergslagskamin
Kök
Titthål
Fönster
Uthus
Åkern
Bäcken
Bäcken
Mycket tät skog med fina stammar
Årsringarna utvisar god bonitet
Fastighetskarta
Terrängkarta