Gårdsbild
Gårdsbild med närhet till Fåsjön
Mangårdsbyggnad
Mangårdsbyggnad
Hall i bottenvåningen
Detalj
Kök
Kök
Rum
Vardagsrum med öppen spis
Vardagsrum
Glasveranda
Kontor
Flygelbyggnad
Vardagsrum i lillstugan
Kök i lillstugan
Kök i lillstugan
Ladugård/verkstad
Verkstad i ladugård
Lillstuga
Infart
Gårdsbild från hage
Grillplats vid Rastälven
Gårdsplan
Gårdsbild
Fastighetskarta
Gårdsbild
Utsikt från fastigheten
Mangårdsbyggnad
Hall
Hall
Kök
Kök
Kök
bytes mot tv bild på sid på sid 14
Vardagsrum
Vardagsrum
Glasveranda
Utsikt från gården
Lillstuga
Sovrum i lillstugan
Utsikt från lillstugan
Kök i lillstugan
Ladugård
Höskulle
Flygelbyggnad
Älven i hagen
Badplats i Rastälven
Mangårdsbyggnad
Mangårdsbyggnad