Tomt 1 ligger th om vägen
Tomt 1
Tomt 2, se annan beskrivning
Terrängkarta