Tomt 2 ligger tv om vägen
Tomt 2
Tomt 1, se annan beskrivning
Terrängkarta