Huset
Verandan vid entrén
Huset från baksidan
Köket
Vardagsrummet
Pelletspanna-12, insatt-13
Förråd
Badplats
Fastighetskarta
Gång/cykelavstånd till badplats
Huset från baksidan
Köket-15
Vardagsrummet
Wc/dusch
Garage/Förråd
Badplats
Fastighetskarta