Mangårdsbyggnad och garage
Mangårdsbyggnad
Kök
Kök
Rum
Rum
Dusch
Rum
Wc/dusch
Dusch
Sidogarderob
Sidogarderob
Skafferi
Tvättstuga
Värmepump
Garage
Loge/maskinhall
Mangårdsbyggnad
Mangårdsbyggnad med garage
Kök
Kök
Matrum
WcYdusch
Rum
Trapp
Dusch
Hall
Sidogarderob
Sidogarderob
Skafferi
Tvättstuga
Handfat
Garage
Containern skall flyttas, om den inte blir flyttad av tidigare ägare kommer den ingå i köpet.