Bilhall samt parkering
Bilhall & verkstad
Bilhall
Bilhall
Bilhall
Bilhall
Kök
Kök
Rum
Verkstad
Verkstad
Verkstad
Kontor
Rum/kontor
Wc/handfat
Äldre bilhallen, hög port
Bilhall och parkering
Vy från parkering
Nybyggd bilhall med skyltfönster
Entrén
Bilhall
Bilhall
Bilhall
Wc/handfat
Kök
Utsikt från köket
Rum/kontor
Verkstad
Verkstad
Tvätthall
Kontor
Kontor
Äldre bilhallen
Äldre bilhallen
Vy från parkering