Gårdsbilden
Mangårdsbyggnaden
Lillstugan
Garage vid lillstugan
Mangårdsbyggnaden
Lillstugan
Fastighetskarta