Grillplats vid Värmsjön
Vändplan som nästan går ända fram till skiftet
Fastighetskarta
Tallar på en höjd vid Värmsjön
Ås vid Värmsjön
Fastighetskarta