Den äldre tallskogen av god kvalitet
Fastighetskarta
Bördig granskog
Fastighetskarta