Skomakartjärnen
Terrängkarta
Lövskog
Skomakartjärnen i vilken fastigheten har del i
Uthus med stora renoveringsbehov!
Fastighetskarta
Ängs- och skogsmark
Lövskog i sluttning mot Skomakartjärnen
Bostadshus med mycket stort renoverings-/rivningsbehov
Fd uthus