Bostadshuset
Bostadshuset i sydvästlig riktning!
Kök
Lekstuga och klätterställning
Carport/enklare förråd
Fastighetskarta
Gårdsbilden!
En syrenhäck växer söder om huset
Uthuset med plåttak
Vardagsrum
Vardagsrum
Fastighetskarta