Fastigheten
Asfalt runt om byggnaden
Ljusa lokaler
Garage och trappuppgång
Lokal
Soprum
Lokal
Byggnaden
Ljusa korridorer och kontor
Korridor
Soprum
Soprum
Fastighetskarta