Byggnaden
Ljusa korridorer och kontor
Korridor
Lokal
Asfalt runt om byggnaden
Ljusa lokaler
Garage och trappuppgång
Lokal
Fastighetskarta