Bild på dubbellokal med kontor i entresolplan. Tillvalsutförande.
Entreosol
Inhägnad tomt
Fastigheten är inhängnad!
Bild på lokal i standardutförande
Lokalfastigheten på Lindesbergs norra industriområde
Fastighetskarta