Kommande

Välkommen till Grönbo 545!
Tillhörande uthus, lämpligt som hönshus/fårhus
Uthus
Huset är ombyggt 1943 och 1955
Trädgård
Ängsmark
Fastighetskarta
Torp från 1890, möjligt även som permanent boende
Uthus och trädgård
Torpet
Trädgård
Ängsmark bakom huset
Fastighetskarta