Välkommen till Långban!
Fastighetskarta efter avstyckningen
Fastighetskarta med ungefärlig tomtgräns, före avstyckningen
Fastighetskarta