Åkermark i sluttning mot Sörmogen
Betesmark i sluttning mot Sörmogen
Sjöutsikt i från ekonomibyggnaden
Loge
Infartsvägen
Bördig skogsmark, jämn ytstruktur
Fin sjöutsikt
Skogen
Åkermark i sluttning mot Sörmogen
Ekonomibyggnad
Åkermarken
Åkermarken
Ett fint tallbestånd på tillväxt
Skogen
Skogen
Fastighetskarta