Vy över gården
Hall
Wc/dusch
Rum
Värmepume
Vardagrum
Kakelugn
Rum
Hall på övervåningen
Kök
Wc/handfat
Rum
Källare med tvättmaskin
Snickarbod
Snickarbod
Flygel
Ladugård med loge
Fastighetskarta
Mangårdsbyggnad
Hall
Rum
Fd kök
Fd kök
Vardagsrum
Rum
Hall på övervåningen
Kök
Kök
Rum
Sidogarderob med varmvattenberedare
Flygelbyggnad
Magasin
Flygel
Drängstuga