Bergaby missionshus
Entré
Rum
Fotogenkaminen i rummet, dock ej i bruk
Vackra spegeldörrar
Uthuset
Badplatsen i Norrby
Terrängkarta
Församlingssalen
Enklare kök
Vedspisen i köket är ej i bruk
Dörr till vindsutrymmet
Badplatsen i Norrby
Fastighetskarta